Afronding coachingstraject

In een presentatie van de deelnemer wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de resultaten van het coachingstraject van de deelnemer.

Het coachingstraject wordt daarmee officieel afgesloten.

Op verzoek kan het traject verlengd worden met een aantal sessies, of er kan een nieuw traject worden ingegaan.